چرا جایزه ملی کیفیت ایران؟

در این ویدئو تفاوت های مدل INQA و EFQM ، منطق رادار ، مراحل ارتقاء کیفیت و سطح بلوغ سازمان و معیار های مدل جایزه ملی کیفیت توضیح داده می شود . و در نهایت کاربرد مدل جایزه ملی کیفیت ایران در سازمان و فواید پیاده سازی آن شفاف می گردد.
لینک دانلود


ایزوهایی که به جای کیفیت با پول به دست می آیند

شبکه یک- ۳ آذر ۹۴- ۱۹:۰۰| یکی از کاسبی های تازه افراد سودجو گرفتن انواع ایزو یا استانداردهای خارجی است. این ایزوها تنها معیارشان برای تایید یک کالا پولیست که صاحب آن برند پرداخت می کند.
لینک دانلود

سخنرانی آسانسوری
سخنرانی آسانسوری یا نطق آسانسوری -بابک یاوری فر
به گفتگوی کوتاه، سریع و ساده و از قبل فکر شده ای برای معرفی فرد، محصول و خدمت قابل ارائه، سازمان یا رویداد اشاره دارد.
لینک دانلود

برنامه تلویزیونی روزیاد در شبکه یک۰
برنامه تلویزیونی روزیاد در شبکه یک با حضورمهندس انتصاریان (رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران) و دکتر سقایی(عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات)
موضوع برنامه: کیفیت
دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم