عنوان مقاله:استراتژي‌هاي ميان‌كاركردي سازماني و ارگونومي
نویسنده: احد خلجی،کارشناس ارشد ارگونومی
ما استراتژي‌هاي “ميان‌كاركردي“ را به سبب دامنه‌ي گسترده‌ و پويايي پيچيده‌ي فرايندهاي استراتژيكي كه حوزه‌هاي عملكردي مختلف را در بر دارد،  به‌عنوان وجهي جدا از استراتژي مي‌شناسيم. مهندسي هم‌زمان  (CE) مثال ساده‌اي كه در فعاليت‌هاي طراحي فرايند (توليد) و محصول به‌صورت هم‌زمان و متقابل رخ‌ مي‌دهد را مطرح مي‌سازد. مهندسي هم‌زمان، پتانسيل  تنظيم طراحي محصول براي بهبود ارگونومي در توليدي كه بتواند عملكرد سيستم را بهبود بخشد، ايجاد مي‌نمايد.
عنوان مقاله: لزوم تعیین راهبرد کیفیت در دستیابی به موفقیت پایدار (معرفی مدل INQA بعنوان ابزاری جهت اندازه گیری میزان موفقیت راهبردهای سازمان)
نويسنده:رضا اکبري حقيقي؛ ارزياب ارشد جايزه ملي کيفيت ايران

چکيده: امروزه اکثر بنگاه های اقتصادی توجه ویژه ای به مقوله کیفیت در توسعه کسب وکار  سازمان به عنوان یک الزام غیر قابل اجتناب دارند لیکن این سوال مطرح می شود که چه سطحی از کیفیت مد نظر است ؟ و آیا کیفیت با تعاریفی همچون استانداردسازی کالا و خدمات حاصل می شود ؟ و آیا مدیریت کیفیت کالا و خدمات و در سطحی بالاتر تامین نسبی رضایت مشتری شرط لازم و کافی برای بقای سازمان و دستیابی به موفقیت پایدار در عرصه کسب و کار است ؟

دانلود متن کامل مقاله


عنوان مقاله: تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی
مترجم: مهدی ترک فرد (hmtorkfard@gmail.com)
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت کیفیت
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
منبع انتشار اصل مقاله: International Journal of Manpower, Vol. 28 No. 2, 2007, pp. 175-192
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکیده: ISO 9000 منافع ملموس و قابل رؤیتی را به سازمان از منظر کیفیت محصولات پایدار، تصویری از یک بازار پیشرفته، رضایتمندی فزآینده مشتری و منافع درازمدت اعطاء می کند با این وجود تأثیر منتج از ISO 9000 روی جنبه انسانی سازمان بویژه تأثیر آن بر روی محیط داخلی انسان فقط در حد ابتدایی بررسی شده است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی فرآیند اجرای ISO 9000 برای دگرگونی اجزاء و جو سازمانی مخصوصاً جو انگیزشی موجود در سازمان است. طرح/ روش شناسی/ رویکرد: سیستم ISO مانند یک متغیر مستقل عمل می کند که در بردارنده تغییرات موجود در جو سازمانی (متغیر وابسته) می باشد. جو سازمانی، قبل و بعد از جایگزینی سیستم ISO به وسیله ابزار MAO-C توسط pareek ارزیابی شده است. بر اساس نمرات کسب شده از ساختار جو انگیزشی، الگوی جو سازمانی غالب سازمان قبل و بعد از اجراء ISO 9000 کشف رمز شدند (شناخته شدند ). یافته ها: نتایج نشان می دهد که اجراء ISO 9000 انگیزه های جو سازمانی ناکارآمد از قبیل: کنترل، وابستگی، علاقه که زیر مجموعه یک سیکل ناقص می باشد را تحت تأثیر قرار می دهد و راهی ایجاد می کند که بصورت عملی باعث انگیزش اعوامل داخلی از قبیل: موفقیت، نفوذ مؤثر و پویایی شود.
دانلود ترجمه کامل مقاله
 


 

عنوان مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
مترجم: علی محمدپور (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین) ali_mohammadpoor63@yahoo.com
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت کیفیت
سال انتشار(میلادی): 2012
منبع انتشار اصل مقاله: Procedia - Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 ) 273 – 280
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com     
چکیده: مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی پیامدهای عملکرد بیان نموده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری اثر می گذارند و همچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد. بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق، داده ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودیم. یافته ها ارتباط مثبت بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داد.
واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت.
دانلود متن ترجمه مقاله