سازمان/نهاد

پایگاه اینترنتی

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

www.iranadna.com

وزارت صنعت، معدن و تجارت

www.mimt.gov.ir

سازمان ملي استاندارد ايران

www.isiri.org/Portal/Home

مجمع جهاني تاييد صلاحيت آزمايشگاهي- ILAC

www.ilac.org

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

www.iccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

www.tccim.ir

 

کنفدراسیون صنعت ایران

www.cii.ir

 

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

www.sanatjavanan.ir

انجمن تخصصي صنايع غذايي

forum.irfi.ir

پرتال جامع اطلاعات تخصصی حمل و نقل

 

www.iranway.com

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

www.irannsr.org