سازمان ها و انجمن های بین المللی مدیریت کیفیت

سازمان کیفیت آسیا

Asian Network For Quality

anforq.org

سازمان کیفیت اروپا

European Organization for Quality

www.eoq.org

آکادمی بین المللی کیفیت

International Academy For Quality

www.iaqweb.org

سازمانهای کیفیت منطقه آسیا پاسیفیک

Asia Pacific Quality Organization

www.apqo.org

انجمن کیفیت خاورمیانه

Middle East Quality Association

www.meqa.org

سازمان کیفیت استرالیا

Australian Organization For Quality

www.aoq.net.au

انجمن کیفیت جمهوری خلق چین

China Association For Quality

www.caq.org.cn

جامعه مدیریت کیفیت فراگیر بنگلادش

Bangladesh Society For Total Quality Management

www.bstqm.org

جامعه کیفیت جمهوری چک

Czech Society For Quality

www.csq.cz

جامعه کیفیت تایوان

Chinese Society For Quality

www.csq.org.tw

موسسه رسمی کیفیت انگلستان

Charted Quality Institute

www.thecqi.org

مدیریت استاندارد و کیفیت ویتنام

Directorate For Standards and Quality(STAMEQ)

en.tcvn.vn

جامعه کیفیت هنگ کنگ

Hong Kong Society For Quality

www.hksq.org

انجمن مدیریت یونان

Hellenic Management Association

www.eede.gr

انجمن استاندارد کره

Korean Standards Association

www.ksa.or.kr/eng

جامعه کنترل کیفیت ژاپن

Japanese Society For Quality Control

www.jsqc.org

جامعه کیفیت هند

Indian Society For Quality

www.isqnet.org

جامعه کیفیت لبنان

Lebanese Society For Quality

www.lsquality.org

سازمان کیفیت و بهره وری نپال

Network For Quality Productivity and Competitiveness Nepal

nqpcn.org.np

جامعه کیفیت فیلیپین

Philippine Society For Quality

www.psq.org.ph

موسسه کیفیت پاکستان

PIQC Institute Of Quality (PAKISTAN)

piqc.edu.pk

انجمن کیفیت رومانی

Romanian Association For Quality

www.quality.ro

انجمن کیفیت شانگهای

Shanghai Association For Quality

www.saq.org.cn

جامعه کیفیت اسپانیا

Spanish Society For Quality

www.aec.es

انجمن کیفیت سریلانکا

Sri Lanka Association For Quality

www.qualityassociation.org

انجمن متحد کیفیت صربستان

United Association Of Serbia For Quality

www.jusk.org

جامعه کیفیت ترکیه

Turkish Society For Quality

www.kalder.org

انجمن استاندارد و کیفیت تایلند

Standards and Quality Association of Thailand

www.sqat.or.th

سازمان کیفیت نیوزیلند

New Zealand Organization for Quality

www.nzoq.org.nz