جایزه ملی کیفیت ایران چیست و چه جایگاهی دارد؟

به عنوان یک اصل پذیرفته شده، کیفیت فراگیر محصول، زمینه­ ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت­پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است. بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازو کارهای رقابت­پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم. مهم ترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم­های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش­های سنجش و اندازه­ گیری معیارهای موفقیت است. جایزه ملی کیفیت ایران در وقع ابزاری است برای اندازه گیری این معیارها و در کنار آن وسیله ای برای ایجاد رقابت سالم و علمی در میان سازمان­ها اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی و نمادی است برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و محققان و کارکنانی که به کیفیت بها داده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودی سازمان ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آن­ها هستند. به همین منظور و بر اساس مصوبات ۱۰۲ و ۱۰۴ جلسه شورای عالی استاندارد علاوه بر دستور تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران ، مقرر گردید دستگاه‌های اجرایی در چارچوب نظامنامه کیفیت، مصوب شورای سیاست‌گزاری جایزه ملی کیفیت، هر ساله واحد برتر را انتخاب نموده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز از بین واحدهای برتر معرفی شده برترین واحد را برای دریافت جایزه ملی کیفیت، از دست ریاست جمهوری معرفی نماید. بنابراین دستگاه اجرایی متولی هر بخش مکلف است با همکاری تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای و تخصصی و در چارچوب نظامنامه ، جایزه ملی کیفیت بخشی مربوط به خود را تشکیل داده و مدیریت نماید.

جایزه ملی کیفیت بخش کشاورزی

طرح جایزه ملی کیفیت بخشی در حوزه کشاورزی (AGNQA) ، از سال ۹۲ در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت . در سال ۹۳ مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی با محوریت انجمن مدیریت کیفیت ایران انجام شد و سند توافق نامه همکاری مشترک در برگزاری جایزه ملی کیفیت بخش کشاورزی مابین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان مجری برای برگزاری هفت دوره فرایند ارزیابی جایزه منعقد گردید .