اعضای کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمان متبوع اطلاعات
1 ایمان رستگار مقدم دبیر کارگروه- مدیرعامل شرکت هم افزا دریافت رزومه
2 علی اکبر محمد حسینی رئیس واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت
 
3 احمد مهدی زاده معاون کیفیت و سیستم ها مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان دریافت رزومه
4 افسانه حسنی مدیر بخش آموزش مهاب قدس  
5 سحر دانشیان محقق ارشد و امر تحقیق و توسعه پتروشیمی شازند دریافت رزومه
6 شیرین هداوندخانی مدیرتضمین کیفیت پارس مینو دریافت رزومه
7 مهرزاد کشاورز سرپرست بخش مدیریت دانش شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر دریافت رزومه
8 لیلا کوهپایی مسئول برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت صحت دریافت رزومه
9 مهراد کهن زاده اداره آموزش شرکت زامیاد دریافت رزومه
10 مجید اسکندری مسئول فنی پگاه تهران