هيئت مديره انجمن مديريت كيفيت ايران

رديف تصوير نام و نام خانوادگي   سمت
1 مهندس فرزين انتصاريان رئيس هيات مديره -رئیس هیات مدیره گروه کارشناسان ایران
-مجری جایزه ملی کیفیت ایران
- عضو کمیته TC-176 سازمان ایزو
-پدر علم مدیریت کیفیت ایران
www.farzinentesarian.com
2 مهندس فرشيد شکرخدايي نايب رئيس هيات مديره -مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند
-مدیرمرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران
-رئیس کارگروه رقابت اتاق ایران
-دبیرجشنواره ملی بهره وری ایران
http://shokrekhodaee.ir
3 دکتر حسن فروزان فرد خزانه دار هيات مديره -رئیس هیات مدیره صنایع غذایی کامبیز
- نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
- نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
http://forouzanfard.ir
4 دکتر مسعود احمدی عضوهيات مديره رئیس مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران
5 دکتر شهريار دبيريان عضو هيات مديره مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران
6 مهندس لیلا کوهپایی عضو هیات مدیره
مدیر سیستم ها و روش ها شرکت صحت
 
7 مهندس محمود اکابر عضو هيات مديره
مدیر مهندسی کیفیت شرکت فولاد خوزستان
 
8 کاظم بصرایی بازرس اصلی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
9 

علی ذاکرزاده
بازرس علی البدل معاونت طرح و برنامه شرکت ایساکو