دانلود فرم درخواست عضويت حقوقي انجمن مديريت كيفيت ايران

 

1-اطلاعات كلي شركت :

نام شركت :

آدرس وب سايت:

نام و نام خانوادگي مديرعامل :

آدرس پست الكترونيكي:

زمينه فعاليت :                                                                   

مالکيت سازمان :    خصوصي       دولتي        تحت پوشش

بخش فعاليت:       صنعتي           خدماتي             عمومي                       

تعداد پرسنل:          زير 50 نفر                        مابين 50 الي 250 نفر                            بالاي 250 نفر                  

آدرس شركت :

تلفن شرکت :

فاكس شرکت :

آدرس کارخانه:

   تلفن كارخانه :

فاكس كارخانه :

     

 

2-نماينده شرکت در ارتباط با انجمن :

نام و نام خانوادگي :                                                تحصيلات :

سمت :                                                              پست الكترونيكي :

آدرس و تلفن :

 

شرايط عضويت اعضاء حقوقي:
1-تكميل فرم اطلاعات كلي (ويژه اعضاء حقوقي ).
2-كپي آگهی تاسیس سازمان
3-کپي گواهينامه‌هاي مديريت کيفيت دريافت شده.
4-کپی گواهی عضویت دراتاق بازرگانی
خواهشمند است مدارك فوق را تكميل و به دفتر انجمن ارسال و يا فاكس(88725944) نمائيد تا پس از بررسي آنها توسط كميته پذيرش انجمن نسبت به تعيين حق عضويت و شماره عضويت و ارسال كارت اقدام گردد.